Miłe i w pięknej postaci życzenia świąteczne od władz miasta dla naszego zboru.

My z kolei pamiętajmy o modlitwie za nasze miasto i jego władze zgodnie ze słowami Apostoła Pawła z 1 Tm 2,1-4.