W każdy piątek i sobotę o godzinie 18.00 zapraszamy na spotkania modlitewne.

„W modlitwie bądźcie wytrwali, czujni i wdzięczni!” (Kol 4,2)