„Gdy mój lud, nad którym wezwane jest moje Imię, ukorzy się, ludzie zaczną się modlić, szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię.” (2 Krn 7,14)

Zgodnie z wezwaniem Słowa Bożego i obietnicą tam zawarta, pragniemy poświęcić naszemu Panu szczególny czas i otworzyć swoje serca na działanie Jego miłości, łaski i mocy.

Zapraszamy każdego dnia od poniedziałku 7 lutego do soboty 12 lutego na godz. 18.00, a w niedzielę 13 lutego na godz. 17.00.

W piątek, sobotę i niedzielę modlitwą i Słowem Bożym usługiwał będzie Chris Lindberg z Kanady (https://www.itistimecanada.com; https://www.facebook.com/chris.c.lindberg)

„Panie! Ciebie wyczekuje moje serce,
pokrzep mojego ducha
i uzdrów mnie, ożyw mnie!” (Iz 38,16)