Zapraszamy na spotkanie przygotowujące do organizacji kursu „Alfa” – sobota 11 września, godz. 10.00-13.00.

Potrzebujemy osoby:

  • do prowadzenia małych grup
  • uczestników w grupach dyskusyjnych
  • przygotowania poczęstunku
  • zapraszania uczestników

Czym jest „ALFA”?

Już 24 miliony ludzi w 169 krajach na całym świecie uczestniczyło w Alpha. Została ona przetłumaczona na 112 różnych języków.

Pierwotnie Alpha miała być krótkim kursem ewangelizacyjnym dla parafii anglikańskiej w Londynie. W latach 90. XX wieku, po przejęciu tej inicjatywy przez pastora Nicky’ego Gumbela, Alpha rozkwitła i została przyjęta przez inne parafie w Londynie jako narzędzie ewangelizacyjne. Obecnie Alpha prowadzona jest w kościołach na całym świecie, włączając w to Kościół katolicki, Kościół prawosławny i Kościoły protestanckie.