Podczas konferencji zatytułowanej „Zawiłości miłości” mięliśmy okazję usłyszeć czym te zawiłości są, jak je rozumieć i jak sobie z nimi radzić. Wśród wielu tematów omawiane były zagadnienia dotyczące rodzajów i filarów miłości i jak w praktyczny sposób miłość okazywać. Zostaliśmy zachęceni i zainspirowani do większej aktywności w różnych sferach małżeństwa. Usłyszeliśmy, że wszystko co dobre w naszych relacjach jest możliwe jeśli mamy dobrą wolę.

Magdalena i Wiesław Grabowscy są nauczycielami, którzy w łagodny i taktowny sposób mówią o nieła­twych aspektach życia małżeńskiego.

Organizatorami konferencji byli: Kościół Zielonoświątkowy w Koszalinie, Stowarzyszenie „RAZEM” oraz Służba Rodzinie RNŻ. Uczestniczyło w niej prawie 70 osób.