Inicjatywa: Śniadanie wielkanocne dla samotnych.

Posted on

W tym roku Fundacja Wolne Miejsce po raz pierwszy organizuje w Koszalinie śniadanie wielkanocne dla osób samotnych.
To inicjatywa mająca sprawić, żeby w czasie świąt ludzie nie byli samotni, żeby poczuli, że są we wspólnocie z innymi i żeby zbliżyli się do Boga.
Śniadanie wielkanocne dla samotnych, to imponujące przedsięwzięcie, które potrzebuje serc i rąk do pracy. Zachęcamy do zaangażowania!
Spotkania szkoleniowe dla wolontariuszy odbywają się w każdą środę o godz. 18.00, w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Powstańców Wielkopolskich 23.

Czym jest: Ruch ekumeniczny.

Ruch ekumeniczny zainicjowali w połowie XVIII wieku protestanci, wtedy znacznie już podzieleni.
Poruszeni słowami modlitwy Jezusa z Jn 17,20-23 zrozumieli, że mimo różnic powinni w modlitwie szukać wspólnoty dzieci Bożych. (więcej…)