ALFA to cykl spotkań, które przy kolacji i w przyjacielskiej atmosferze umożliwiają porozmawianie o ważnych sprawach.
Zapraszamy każdego do kawiarenki Społeczności Chrześcijańskiej w Koszalin, ul. Gnieźnieńska 91,
w każdy czwartek na godz. 18.30.

ALFA jest także dla Ciebie!